Học tập quán triệt Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Học tập quán triệt Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (08/04/2019)
Ngày 23/01, Tại hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, Đảng bộ Sở Y tế phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự có đ/c Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đ/c Trần Quang Hào - Bí thư Đảng ủy Sở Y tế cùng toàn thể đảng viên trực thuộc.

Quang cảnh buổi học Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Nguyễn Văn Dự phổ biến những nội dung cơ bản như: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Sau buổi học tập, các đảng viên được quán triệt viết bài thu hoạch về những nội dung đã được phổ biến.

Thanh Hằng

Lượt xem:  80 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web