Xây dựng xã chuẩn về y tế vượt kế hoạch trên giao
Xây dựng xã chuẩn về y tế vượt kế hoạch trên giao (17/04/2019)
Xây dựng nông thôn mới là trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Xác định ý nghĩa quan trọng của chương trình, những năm qua ngành Y tế và các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện tiêu chí y tế thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần hoàn thành tiêu chí số 15 trong xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã có cuộc trò chuyện với ThS,BS Trần Quang Hào - Phó Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

PV: Được biết ngành Y tế có các chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 -2020. Các nội dung đó là gì và ngành Y tế đã làm gì để thực hiện các chỉ tiêu đó, thưa ông?

Ths - BS Trần Quang Hào - Bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Y tế

phát biểu tại buổi lễ đón nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại xã Kiến Thành

ThS,BS Trần Quang Hào: Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM gồm 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 15 về y tế quy định một xã đạt tiêu chí này khi hoàn thành được 3 chỉ tiêu: Đạt tiêu chí Quốc gia về y tế;  có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi <31,4%; tỷ lệ dân có BHYT đạt >85%. Như vậy, việc thực hiện tiêu chí số 15 thuộc CTMTQG xây dựng NTM gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của ngành Y tế giai đoạn 2015-2020 được quy định trong các nghị quyết, các kế hoạch liên quan của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng NTM, ngành Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành tới các đơn vị trong toàn ngành. Đặc biệt, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế ngoài việc không ngừng học tập nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh còn phải thường xuyên đề cao tinh thần, thái độ phục vụ, tuân thủ nguyên tắc giao tiếp ứng xử với người bệnh, với người nhà bệnh nhân, hướng tới sự hài lòng của khách hàng ngay tại tuyến y tế xã. Đồng thời, Sở Y tế đã phối hợp cùng các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh từng bước bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trạm; tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích khi tham gia BHYT. Hơn nữa, không chỉ ngành Y tế nỗ lực triển khai tiêu chí số 15 trong xây dựng NTM mà còn có sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã.

PV: Thưa ông, đến nay, toàn tỉnh đã có khoảng hơn 70% số xã đạt tiêu chí về y tế. Kết quả này có đảm bảo tiến độ kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2020 mà UBND tỉnh đã đề ra?

ThS,BS Trần Quang Hào: Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 53/71 xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt 75% tổng số xã/phường/thị trấn. So với chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao đến năm 2020 có 71,8% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế thì kết quả trên đã đạt và vượt mức đề ra. Đây là thành quả của cả quá trình phấn đấu của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, trong đó ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của ngành Y tế nói chung, y tế cơ sở nói riêng.

PV: Nói như vậy, công tác phát triển mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia y tế đã đạt kết quả cao, vượt mức kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.  Ông có thể chia sẻ gì về điều này?

ThS,BS Trần Quang Hào: Khi triển khai xây dựng xã đạt tiêu chí về y tế, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngoài những tiêu chí trong khả năng ngành có thể khắc phục thì vẫn có rất nhiều yếu tố khách quan tác động. Ví dụ như nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất nhà trạm; mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu… Đây là những việc cần nguồn vốn rất lớn trong khi kinh phí của ngành hạn hẹp, không thể cùng lúc trang trải nhiều lĩnh vực. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp sức từ các kênh, nguồn khác của địa phương và trung ương thì bản thân ngành Y tế sẽ khó lòng giải quyết. Bên cạnh đó, vốn xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế xã hội địa phương còn nhiều khó khăn nên tư duy về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với mục tiêu tất cả vì sức khỏe nhân dân, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành linh động, cái nào “dễ” làm trước sau đó khắc phục dần cái “khó”. Theo đó, ngành tập trung thực hiện các nội dung thuộc về “phần mềm” như chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo đội ngũ CBVC tại các Trạm đủ về số lượng, chất lượng; phù hợp về cơ cấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ y tế trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương. Các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về phòng chống dịch bệnh, tham gia bảo hiểm y tế để “lành để dành lúc ốm”… Về phần khó khăn nhất là đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, Ngành luôn tranh thủ, huy động sự giúp đỡ cũng như sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. Cứ như vậy từng bước bổ sung đầy đủ các trang thiết bị cơ bản, thiết yếu cho các trạm Y tế. Bằng cách làm đa dạng như vậy, hơn 3 năm qua, ngành Y tế luôn tiến hành đồng thời chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng xã chuẩn y tế.

PV: Các xã đạt chuẩn về y tế là thành quả, tuy nhiên giữ được thành quả mới là quan trọng. Ngành Y tế và các địa phương cần thực hiện những giải pháp gì để duy trì những kết quả đã đạt được?

ThS,BS Trần Quang Hào: Với những xã đã đạt tiêu chí y tế, việc duy trì bền vững tiêu chí là hết sức quan trọng. Sở Y tế đã chỉ đạo nghiêm túc đánh giá khách quan các tiêu chí ngay từ khi thẩm định tại xã. Chỉ trình UBND tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 với những xã đảm bảo điều kiện theo quy định, tuyệt đối không để tình trạng “nợ” tiêu chí, “châm chước” tiêu chí… Sau khi đã được công nhận đạt tiêu chí, công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của các đơn vị y tế tuyến trên với tuyến xã vẫn được thực hiện định kỳ. Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, tiếp tục chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chung của y tế tuyến xã, bao gồm cả việc duy tu, bảo dưỡng công trình y tế. Đồng thời, công tác củng cố, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở là trọng tâm ưu tiên trong phát triển sự nghiệp y tế của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thậm chí, ngành Y tế đang tiếp tục xây dưng, đẩy mạnh hoạt động của y tế tuyến xã, phường để tiến tới xây dựng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Với mô hình này người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe một cách cơ bản, toàn diện, liên tục và thuận lợi đồng thời giảm bớt thời gian, gánh nặng cho các bác sỹ chuyên khoa; giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện cũng như tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân.

PV: Với những điều ông vừa chia sẻ cho thấy, việc xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế nói riêng, công tác xây dựng mạng lưới y tế cơ sở nói chung vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Đây là nền tảng cho một nền y học tiên tiến, hiện đại, vì dân. Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe, công tác tốt, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà. Xin cảm ơn ông!

 

Hồ Long

Lượt xem:  131 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web