Những kết quả nổi bật công tác Dân số giai đoạn 2005-2018
Những kết quả nổi bật công tác Dân số giai đoạn 2005-2018 (03/06/2019)
Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người dân, mỗi gia đình, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ đình trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện với những mục tiêu cụ thể như: kiểm soát quy mô dân số ở mức hợp lý; thực hiện giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; giải quyết những vấn đề về cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số… góp phần đẩy mạnh chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ khi thành lập tỉnh đến nay, Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Chương trình hành động, Kế hoạch … về công tác DS-KHHGĐ. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp thực hiện và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Nhờ đó, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Truyền thông SKSS cho vị thành niên, thanh niên tại trường học

Về quy mô dân số, tỉnh Đăk Nông đã đạt được mục tiêu đề ra. Năm 2005, tổng tỷ suất sinh là 3,38 con/phụ nữ, năm 2018 giảm xuống còn 2,28 con/phụ nữ . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2005 là 2,16%, đến năm 2018 giảm xuống còn 1,15%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2005 là 31,6%, năm 2018 giảm xuống còn 18,6%.

Ở nước ta, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được ghi nhận vào năm 2006. Khi số trẻ em sinh ra trong năm cứ 100 cháu gái thì tương ứng có tới 110 cháu trai. Tại Đăk Nông, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Đề án “ Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” nên tỷ số giới tính khi sinh hiện nay duy trì ở mức cân bằng tự nhiên 103-107 trẻ trai/100 trẻ gái.

Về thực hiện các biện pháp tránh thai, với phương châm mưa dầm thấm lâu, gõ từng nhà, rà từng đối tượng cùng sự nhiệt huyết của đội ngũ làm công tác dân số đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hành vi thực hiện KHHGĐ. Nhờ đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng lên rõ rệt. Năm 2005 tỷ lệ này là 65,2%, đến năm 2018 tăng lên thành 69,7%. Công tác tư vấn và cung cấp dịch vụ KHHGĐ được quan tâm đúng mức. Các chiến dịch tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được triển khai thường xuyên tới các vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao hàng năm, nhờ đó việc tư vấn và cung cấp dịch vụ KHHGĐ cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của đối tượng theo phương châm đa dạng hóa, gần dân, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Các chính sách khuyến khích đối tượng thực hiện KHHGĐ được thanh toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ngoài ra, các đối tượng này còn được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách của tỉnh theo “Quy định chế độ, chính sách Dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đăk Nông” với kinh phí hàng năm lên đến 1,5 tỷ đồng được chi cho đối tượng tự nguyện đình sản, đặt dụng cụ tử cung hỗ trợ cho cộng tác viên dân số và các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số. Nhiều năm nay, Chi cục DS-KHHGĐ thực hiện các dự án nâng cao chất lượng dân số ngay trong giai đoạn đầu đời như: tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên; tầm soát bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản khu vực thành thị và nông thôn phát triển; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… đã thu được những kết quả tốt nhưng vẫn chỉ mới trong khuôn khổ các dự án.

Truyền thông về DS-SKSS-KHHGĐ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chi cục DS-KHHGĐ đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác Dân số cho giai đoạn tiếp theo như: tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số, coi công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của toàn dân; đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững; tiếp tục tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh nên đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt, ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con đang nổi lên những năm gần đây; đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số và phát triển; từng bước nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực của địa phương,… phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch DS-KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

 

Phan Mai

Lượt xem:  76 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web