UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho một số đối tượng
UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho một số đối tượng (24/07/2019)
HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Theo đó, mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Đối tượng hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác nhưng không bị thiếu hụt về BHYT.

Mức hỗ trợ được quy định cụ thể như sau: Hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho 2 nhóm đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác nhưng không bị thiếu hụt về BHYT. Hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.

Mức hỗ trợ trên được địa phương cân đối từ các nguồn kinh phí để hỗ trợ thêm ngoài mức Trung ương đã hỗ trợ các nhóm đối tượng trên theo quy định. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Ngọc Vân

Lượt xem:  202 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web