Nâng cao hiệu quả trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Y tế
Nâng cao hiệu quả trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Y tế (30/10/2019)
Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc cung ứng các dịch vụ hành chính công đạt mức 80% trở lên, ngành Y tế tỉnh Đăk Nông đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm các biểu mẫu rườm rà, không phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế.

Bằng sự quyết tâm cao, ngành Y tế đã chú trọng xây dựng, ban hành những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ Theo đó, đề ra những mục tiêu có tính thách thức cao, đòi hỏi sự chung tay của tất cả công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% hồ sơ TTHC được giải quyết trước hẹn. Nhờ đó, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính luôn được ưu tiên hàng đầu, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hẹn, tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện; trách nhiệm của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tránh được tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của một bộ phận công chức, viên chức. Hơn nữa, việc phối hợp với Trung tâm Hành chính công trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là bước đột phá trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính; tiết kiệm thời gian, kinh phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cùng với các ban, ngành của tỉnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào kinh doanh các lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

          Việc rà soát, đơn giản hóa được thực hiện đồng bộ hơn, kịp thời cập nhật, công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực mà ngành quản lý. Kết quả, trong năm 2019 Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 06 Quyết định công bố thủ tục hành chính liên quan đến ngành Y tế. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đang áp dụng tại ngành Y tế  là 177 thủ tục. Việc công khai đảm bảo chính xác, đầy dủ, kịp thời các nội dung như quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí, kết quả giải quyết thủ tục hành chính,… trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, tại địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Sở Y tế. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp trong việc cập nhật các quy định về thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại và góp phần nâng cao chỉ số tính minh bạch của tỉnh nhà.

          Cùng với việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Y tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, đối với thủ tục thuộc lĩnh vực Pháp y và lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp so với trước đây.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Các văn bản quy định về thủ tục hành chính thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung đã tạo ra áp lực lớn cho cán bộ, công chức vì phải liên tục cập nhật Quyết định công bố mới, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ triển khai; một số thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được công bố chưa đầy đủ so với quy định tại các văn bản khác hoặc có thủ tục được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa được công bố, chuẩn hóa; công chức, viên chức làm công tác tham mưu, thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác và thường xuyên có sự thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao; một bộ phận công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của kiểm soát thủ tục hành chính, chưa nắm vững các yêu cầu, quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính nên việc triển khai đôi khi còn lúng túng, chưa đồng bộ và thống nhất về cách làm.

          Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho đội ngũ công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xác định kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để việc triển khai thực hiện được đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành; tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính và hành vi hành chính, khuyến khích công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp góp ý, đề xuất sáng kiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm nâng tầm hiệu quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất các hoạt động cấp phép tại các phòng chức năng, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; ban hành các cơ chế, chính sách về khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và xử lý nghiêm các cá nhân có biểu hiện vi phạm. Mặt khác, trong bối cảnh mở rộng quan hệ và hội nhập quốc tế, các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và ngành Y tế nói riêng cần tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, liên thông ở mức độ cao hơn. Đồng thời cũng thường xuyên tuyên truyền để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

          Như vậy, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Tin rằng, với sự thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách làm và sự vào cuộc quyết liệt của tập thể  công chức, viên chức ngành Y tế sẽ là chìa khoá để thực hiện thành công nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2019 cũng như tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

 

Hoàng Yến Như

Lượt xem:  72 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web