Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông Ứng dụng Công nghệ thông tin Trong điều hành, xử lý và cung ứng dịch vụ công
Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông Ứng dụng Công nghệ thông tin Trong điều hành, xử lý và cung ứng dịch vụ công (07/11/2019)
Cuộc cách mạng công nghệ thông tin diễn ra trong vài thập kỷ qua đã làm thay đổi một cách sâu rộng đến diện mạo của xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trong đời sống đang là một vấn đề được đặt ra đối với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Xác định CNTT là nền tảng của nền tảng, tạo động lực cho các lĩnh vực khác nhau phát triển. Do đó, Đảng và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/5/2015 về Chính phủ điện tử …. Các văn bản trên đã tạo cơ chế thuận lợi, đột phá, để nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có y tế.

Cùng với các bộ, ngành và các địa phương, Bộ Y tế đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT thuộc lĩnh vực quản lý của mình như thành lập Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế (2012), xây dựng ban hành, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng và phát triển CNTT trong lĩnh vực y tế; xây dựng các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch năm về ứng dụng và phát triển CNTT của Ngành Y tế.

Xác định tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính, lãnh đạo Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông đã đưa nội dung ứng dụng CNTT vào nội dung thi đua về cải cách hành chính hàng năm. Mặc dù nguồn lực dành cho triển khai ứng dụng CNTTchỉ đáp ứng ở mức cơ bản như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực; hình thức thuê dịch vụ triển khai và các vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chưa cao; các bộ phận chuyên trách CNTT đa phần là lồng ghép trong các bộ phận chức năng khác… Nhưng với quyết tâm cao, ngành Y tế đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý, trao đổi văn bản bằng hệ thống phần mềm quản lý văn bản (VNPT iOffice), hệ thống thư điện tử công vụ; triển khai đồng bộ chứng thư số, chữ ký số trong toàn ngành, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, đáp ứng các hoạt động giao dịch điện tử và thực hiện được mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra Ngành Y tế còn tham gia triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.daknong.gov.vn/, (Tổng cộng 177 TTHC, trong đó 47 thủ tục ở mức độ 2, 119 thủ tục ở mức độ 3 và 11 thủ tục mức độ 4),từng bước hoàn thiện cấu trúc chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh (01 BVĐK tỉnh; 8 TTYT huyện, thị xã; 71 TYT xã, phường, thị trấn) đã sử dụng phần mềm trong công tác quản lý, điều hành và công tác chuyên môn, đảm bảo liên thông dữ liệu, thông tin khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử (HIS: Hospital Information System ); cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; các hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm; công bố rộng rãi chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng HL.7 CDA, công bố sử dụng phần mềm mã nguồn mở DHIS2 trong công tác thống kê báo cáo .v.v. Hiện nay, Sở Y tế đang tiến hành thí điểm bệnh án điện tử (EPR: Electronic Patient Record); hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Telemedicine); hệ thống thông tin và lưu trữ hình ảnh (PACS: Picture Archiving and Communication System) tại 03 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (01 BVĐK tỉnh, 02 TTYT huyện) làm cơ sở để xây dựng lộ trình triển khai đồng bộ cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm triển khai việc ứng dụng CNTT của Ngành theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bênh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, lĩnh vực dự phòng,.. Từng bước hoàn thiện và cung cấp cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khoẻ điện tử đáp ứng nhu cầu tra cứu và sử dụng trong việc theo dõi và quản lý sức khoẻ cộng đồng. Từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong ngành Y tế. Đồng thời tăng cường công tác bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và chống các loại vi rút, các phần mềm gián điệp phá hoại hệ thống theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan khác.

Xu hướng ứng dụng và khai thác sức mạnh CNTT để quản lý, cung cấp tốt hơn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là yêu cầu bắt buộc, cấp bách của Ngành Y tế cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng. Do đó, ứng dụng và phát triển CNTT là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hiện có, tạo bước đột phá cho phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước./.

Hồng Lập

Lượt xem:  86 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web