Nghị quyết 09 giúp Ngành Y tế bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao (05/11/2020)
Ngày 16/7/2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2015 – 2020. Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, ngành y tế tỉnh Đăk Nông đã được bổ sung lực lượng cán bộ y tế có trình độ cao, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và xây dựng niềm tin của nhân dân với y tế tỉnh nhà.

Chính sách thu hút, đãi ngộ thực hiện từ năm 2015, trong giai đoạn ngành y tế tỉnh Đăk Nông đang thiếu bác sĩ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng số bác sĩ, dược sĩ tại thời điểm xây dựng chính sách là 286 người hiện đã tăng lên 491 người. Nghị quyết ra đời cùng với mục tiêu bổ sung, thu hút nguồn nhân lực cao để giữ bác sĩ và hạn chế bác sĩ nghỉ việc, chuyển công tác hoặc chuyển sang lĩnh vực tư nhân.

Hàng năm, căn cứ vào nguồn lực thực tế, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hút bác sĩ hàng năm. Trong quá trình triển khai, khi gặp một số khó khăn vướng mắc, năm 2018, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan y tế công lập trên địa bàn. Theo đó, các bác sĩ sau khi được hưởng chế độ thu hút, trong thời gian 10 ngày Sở Y tế sẽ tổ chức tuyển dụng thành viên chức nhà nước.

Về thực hiện chính sách thu hút, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 56 trường hợp, trong đó có 52 đại học và 04 sau đại học, có 4 trường hợp xin thôi việc và đã được giải quyết theo quy định. Cụ thể, năm 2015 thu hút được 2 bác sĩ, năm 2016 thu hút được 7 bác sĩ, năm 2017 thu hút được 1 thạc sĩ và 3 bác sĩ, năm 2018 và 2019 mỗi năm có 10 bác sĩ được thu hút và năm 2020 thu hút thêm 14 bác sĩ. Đến nay, tỉnh đã thực hiện chi kinh phí thu hút cho các trường hợp đã được thu hút từ năm 2015 đến năm 2019. Cụ thể, đến hết năm 2019 đã có 33 trường hợp được hưởng chế độ thu hút với tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng. Đối với những bác sĩ đã được thu hút, hầu hết đều đã được Sở Y tế bố trí làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Theo đó, hiện đã có 17 trường hợp bố trí công tác tại BVĐK tỉnh, TTYT Đăk R’Lấp 3 trường hợp, TTYT huyện Đăk Mil và Cư Jút, mỗi đơn vị 5 trường hợp, TTYT Đăk Song có 2 bác sĩ, TTYT huyện Krông Nô có 1 bác sĩ thu hút về công tác.

Toàn tỉnh hiện nay đang có 509 trường hợp đang được hưởng chính sách đãi ngộ. Sự ra đời của Nghị quyết 09 đã giúp các bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn yên tâm công tác. Đồng thời, Sở Y tế cũng tạo điều kiện để những trường hợp này được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Đến hết năm 2019, tổng số kinh phí đã chi trả cho các đối tượng đãi ngộ là gần 21 tỷ đồng.

Có thể nói Nghị quyết 09 đã thực sự tạo ra sức hút lớn đối với cán bộ đã, đang và sẽ làm công tác y tế trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Mặc dù là một trong những tỉnh khó khăn của cả nước nhưng nhận thức rõ vai trò của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nên Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện nay, cạnh tranh nguồn nhân lực y tế chất lượng cao hết sức gay gắt và diễn ra trên diện rộng giữa cơ sở y tế công lập  và cơ sở y tế tư nhân, giữa đơn vị đã tự chủ và đơn vị chưa tự chủ, giữa tỉnh khó khăn với các khu vực phát triển. Một thực tế cho thấy, kết quả thu hút của tỉnh còn đạt khá thấp so với kế hoạch các năm do mức hỗ trợ của Nghị quyết còn thấp, địa bàn công tác của tỉnh còn nhiều khó khăn… Việc thu hút bác sĩ hiện nay chủ yếu là thu hút các bác sĩ mới ra trường nên còn hạn chế về kinh nghiệm trong khi đối với ngành y, các bác sĩ đa số đều phải trải qua 18 tháng thực hành mới được cấp chứng chỉ hành nghề và ít nhất là 5 năm kinh nghiệm trở lên mới lành nghề.

Chính sách thu hút tác động tích cực đến số lượng, chất lượng bác sĩ, góp phần tích cực vào việc bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, số lượng thu hút năm sau cao hơn năm trước, Riêng thu hút bác sĩ đạt 64%, trong đó, năm 2018 và 2019 đạt 100%. Còn với chính sách đãi ngộ tác động trực tiếp lên các bác sĩ đang công tác tại địa phương, giúp họ có động lực gắn bó lâu dài với y tế Đăk Nông, nâng số lượng bác sĩ/vạn dân từ 6,0 năm 2014 lên 7,7 như hiện nay.

Nhận thấy rõ hiệu quả tích cực của Nghị quyết 09 mang lại cho bộ mặt y tế tỉnh nhà, Sở Y tế đã tổ chức lấy ý kiến từ các đơn vị cơ sở. Theo đó, 100% ý kiến thống nhất đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ giai đoạn 2021 – 2025 và nâng mức hỗ trợ thu hút, đãi ngộ để thu hút được nhiều bác sĩ, dược sĩ sau đại học và giữ bác sĩ yên tâm công tác./.

Ngọc Vân

Lượt xem:  425 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Liên kết web
..