Huyện Đăk G’long tiến hành thẩm định các tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020
Huyện Đăk G’long tiến hành thẩm định các tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020 (16/11/2020)
Thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11năm 2020 của UBND huyện Đăk G’long về việc thành lập Hội đồng thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020, do ông Ma Tuấn Xuân - Trưởng phòng Y tế làm Chủ tịch Hội đồng.

Đoàn đang làm việc tại xã Đăk Som

Ngày 12 – 13 và 16/11/2020 Hội đồng thẩm định đã làm việc tại 03 trạm Y tế xã trên địa bàn huyện (Trạm Y tế xã Đăk Ha, trạm Y tế xã Đăk Rmăng, trạm Y tế xã Đăk Som). Hội đồng  đã tập trung chấm điểm nội dung theo quyết định 4667/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đến 2020.

Sau  03 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, kết quả 03 tram Y tế xã đều đạt điểm chuẩn Quốc gia về Y tế xã. Hội đồng đã làm tờ trình đề nghị Sở Y tế công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020.

 

Đoàn Tuyết Nhung

Lượt xem:  75 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web