Mô hình điểm điển hình tiên tiến về kiểm soát đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại Bếp ăn tập thể trường học năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (09/12/2020)
Để đảm bảo công tác quản lý và nhân rộng mô hình điểm điển hình tiên tiến về kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông thực hiện việc rà soát, thống kê tất cả các bếp ăn tập thể tại các cơ sở Giáo dục tư thực và Công lập trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường quản lý, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho các năm tiếp theo.

Tập huấn Mô hình điểm điển hình tiên tiến về kiểm soát đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-ATVSTP ngày 24/11/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo đã rà soát, điều tra, khảo sát đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Từ đó triển khai hỗ trợ các bếp ăn tập thể làm mô hình kiểm soát, giúp nâng cao chất lượng quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh trong trường.

Đoàn điều tra, khảo sát đã đánh giá các điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể theo chỉ tiêu đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, sổ ghi chép, kiến thức, thực hành ATTP của người quản lý, người trực tiếp chế biến thực phẩm và phục vụ ăn uống tại các bếp ăn tập thể trường học năm học 2020-2021.

Trong quá trình khảo sát đơn vị đã chọn Trường THPT DTNT N'Trang Lơng, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa để xây dựng mô hình điểm kiểm soát an toàn thực phẩm, sau đó nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Để triển khai mô hình điểm, Chi cục An toàn thực phẩm đã tổ chức lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức về ATTP, nội dung các văn bản Quy phạm pháp luật mới về ATTP, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành về ATTP cho Ban giám hiệu nhà trường, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và các em học sinh. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, nội dung và tiêu chí của mô hình, phổ biến các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường học… Ngoài ra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm còn hỗ trợ bảng Pano tuyên truyền và một số vật dụng cần thiết để trường xây dựng mô hình điểm thay thế các dụng cụ đã cũ.

 

Duy Quyến

Lượt xem:  238 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Liên kết web
..