Nghị định số 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (07/12/2020)
Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020, bao gồm 04 Chương với 117 Điều. Trong đó, Chương I gồm các Quy định chung; Chương II quy định về các Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Chương III quy định về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Chương IV quy định về Các điều khoản thi hành.

Riêng chương II được chia thành 6 mục, cụ thể: Mục 1 quy định về Hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; Mục 2 quy định các Hành vi vi phạm hành chính về khám, chữa bệnh; Mục 3 quy định Hành vi vi phạm hành chính về dược và mỹ phẩm; Mục 4 quy định Hành vi vi phạm hành chỉnh về trang thiết bị y tế; Mục 5 quy định Hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; Mục 6 quy định Hành vi vi phạm hành chính về dân số.

Xem chi tết tại link:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201105

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 115 Nghị định 117/2020 thì quy định xử phạt nêu trên có hiệu lực từ ngày ký ban hành (tức là ngày 28/9/2020). Như vậy, từ ngày 28/9/2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 03 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 117/2020/NĐ-CP cũng tăng mức xử phạt đối với hành vi không thông báo UBND và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 

Thương Thương (tổng hợp)

Lượt xem:  88 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Liên kết web
..