• Số: 1026/QÐ-SYT

  07/00/2020

  Về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh ...

  Xem chi tiết
 • Số: 1666/TTg-KGVX

  26/00/2020

  Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

  Xem chi tiết
 • Số: 6214/UBND-KGVX

  01/00/2020

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và công điện của Ban chỉ đạo Quốc gia về tăng cường công ...

  Xem chi tiết
 • Số: 01/2020/TT-BNV

  16/00/2020

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  Xem chi tiết
 • Số: 1588/QÐ-BYT

  07/00/2020

  Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc ...

  Xem chi tiết
 • Số: 16/CT-TTg

  31/00/2020

  Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

  Xem chi tiết
 • Số: 1130/UBND-KGVX

  13/00/2020

  V/v tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly quản lý ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, ...

  Xem chi tiết
 • Số: 1244/BYT-MT

  13/00/2020

  Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

  Xem chi tiết
 • Số: 07/2020/QÐ-TTg

  26/00/2020

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2016 ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ...

  Xem chi tiết
 • Số: 344/QÐ-BYT

  07/00/2020

  Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp ...

  Xem chi tiết
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web