Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại
Bệnh Dại là bệnh do vi rút hướng thần kinh, gây viêm não tủy cấp tính và là bệnh lây truyền từ động ...
 • Số: 4642/UBND-KGVX

  20/00/2018

  V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2018

  Xem chi tiết
 • Số: 4583/UBND-KGVX

  16/00/2018

  V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

  Xem chi tiết
 • Số: 2256/QÐ-UBND

  27/00/2018

  Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số ...

  Xem chi tiết
 • Số: 5279/UBND-KGVX

  18/00/2018

  V/v triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

  Xem chi tiết
 • Số: 5103/UBND-KGVX

  12/00/2018

  V/v phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

  Xem chi tiết
 • Số: 566/TTCS-TTTQ

  19/00/2018

  V/v Thông tin tuyên truyền về các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trên Đài truyền thanh cơ sở

  Xem chi tiết
 • Số: 1299/QÐ-TTg

  03/00/2018

  Phê duyệt Đề án: Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

  Xem chi tiết
 • Số: 628-TTCS-CS

  15/00/2018

  V/v Thông tin tuyên truyền ở cơ sở về Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu ...

  Xem chi tiết
 • Số: 3354/QÐ-UBND

  07/00/2018

  Phê duyệt danh sách học sinh hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định sổ 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của ...

  Xem chi tiết
 • Số: 3310/QÐ-UBND

  05/00/2018

  Về việc triển khai Nghị quyết 30/2018NQ ngày 28/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ ...

  Xem chi tiết

Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
57,149
Trong ngày: 160
Trong tháng: 4,025
Trong năm: 7,218