Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng (22/11/2019)
Sáng 21/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Y tế và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị y tế tuyến tỉnh trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã  phổ biến và trao đổi về các chủ đề như Thông báo các nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị “Về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 08/8/2019 của Bộ chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2020”; Triển khai đề án 05-ĐA-TU ngày 05/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ./.

 

Minh Nhạn

Lượt xem:  21 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Liên kết web