Thông báo
Thông báo
Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 26/04/2019

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 23/04/2019

Tên cơ sở thông báo: Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Đăk G'Long

Kết luận Họp Giao ban tuần thứ 16 năm 2019 22/04/2019

Ngày 16/4/2019, Sở Y tế tổ chức giao ban định kỳ tuần thứ 16 năm 2019, ngoài các nhiệm vụ thường quy triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Giám đốc Sở kết luận các nội dung cụ thể và giao các phòng chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) Sở, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Giới thiệu
Tin Video
Video
Liên kết web