Thông báo
Kế hoạch 24/KH-SYT ngày 25/02/2021 26/02/2021

Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Thông báo thời gian tổ chức ôn tập và phỏng vấn vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế 2020 25/02/2021

- Địa điểm: tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông. - Thời gian ôn tập: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00 ngày 02/3/2021; chia thành 04 nhóm ôn tập, cụ thể như sau:

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 01/02 – 04/02/2021 05/02/2021

(Kèm theo Công văn số: /ATTP, ngày tháng 02 năm 2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông)

Thông báo cở sở tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe 29/01/2021

Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa (Địa chỉ: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông).

Kế hoạch 08/KH-SYT ngày 26/01/2021 26/01/2021

Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Trang 1 trên tổng số 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem theo ngày :
Liên kết web
..