Thông báo
Thông báo
Thông báo danh sách cở sở tiêm chủng 02/12/2019

Huyện Đắk Song tự Thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 29/11/2019

Cơ sở tiêm chủng TTYT huyện Đăk R'Lấp Cơ sở tiêm chủng xã Nghĩa Thắng - Đăk R'Lấp

Thông báo 1006/TB-SYT 06/11/2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thâu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đăk Nông năm 2019

Thông báo 1007/TB-SYT 06/11/2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua vật tư Y tế tiêu hao hóa chất xét nghiệm cho cáccơ sở y tế công lập năm 2019 -2020

Thông báo số 16811/QLD-CL 01/11/2019

Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Desratel không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thông báo số 17364/QLD-CL 01/11/2019

Về việc đình chỉ lưu hành Methylprednisolon

Thông báo số 16912/QLD-CL 01/11/2019

Về việc đình chỉ lưu hành Cetirizine 2

Thông báo số 16457/QLD-CL 01/11/2019

Về việc thu hồi thuốc clavophynamox 1000khoong đạt tiêu chuẩn chất lượng

Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Video
Liên kết web