Văn bản pháp luật
Báo cáo Kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 29/03/2021

Thực hiện Công văn số 1987/BYT-PC ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc về việc triển khai kết quả xử lý hành vi liên quan đến phòng, chống COVID-19. Sở Y tế tỉnh Đăk Nông (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đăk Nông) báo cáo kết quả xử lý các hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cụ thể như sau:

Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 17/11/2020

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 10/11/2020

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 22/09/2020

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định các tổ chức, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 20/04/2020

Quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

519/BYT-KCB 11/02/2020

V/v hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV

Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 10/02/2020

Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 08/02/2020

Về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV).

Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Liên kết web
.