Quản lý nhà nước
Quyết định 180/QĐ-SYT ngày 25 tháng 02 năm 2021 26/03/2021

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

Quyết định 151/QĐ-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 26/01/2021

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs

Quyết định 149/QĐ-SYT ngày 26/01/2021 26/01/2021

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

Quyết định 120/QĐ-SYT ngày 18/01/2021 18/01/2021

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs

Quyết định 119/QĐ-SYT ngày 18 tháng 01 năm 2021 18/01/2021

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

Quyết định 105/QĐ-SYT ngày 13/01/2021 13/01/2021

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP Quầy thuốc Tâm Quyền

Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 17/12/2020

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

Quyết định 226/QĐ-KSBT ngày 14 tháng 12 năm 2020 15/12/2020

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua hộp an toàn phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu giai đoạn II tại 27 xã tỉnh Đăk Nông năm 2020”

Quyết định 1030/QĐ-SYT ngày 8 tháng 12 năm 2020 10/12/2020

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP DSTH Phạm Thị Ánh Tuyết.

Quyết định 1029/QĐ-SYT ngày 8/12/2020 10/12/2020

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs

Trang 1 trên tổng số 7 1 2 3 4 5 6 7
Xem theo ngày :
Liên kết web
..