Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước
Quyết định 136/QĐ-KSBT 15/07/2019

Về việc Phê duyệt bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh gói thầu "In ấn tờ rơi, biểu đồ tăng trưởng và sổ theo dõi, ghi chép cộng tác viên dinh dưỡng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông năm 2019"

Giới thiệu
Tin Video
Video
Liên kết web