Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe 28/08/2019

Trung tâm Y tế huyện Đăk Song, Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, Trung tâm Y tế huyện Đăk R'Lấp, Trung tâm Y tế huyện Cư Jút

Quyết định 136/QĐ-KSBT 15/07/2019

Về việc Phê duyệt bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh gói thầu "In ấn tờ rơi, biểu đồ tăng trưởng và sổ theo dõi, ghi chép cộng tác viên dinh dưỡng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông năm 2019"

Giới thiệu
Tin Video
Video
Liên kết web