Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước
Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 16/11/2020

Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Chấn chỉnh công tác hành nghề đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. 12/11/2020

Kính gửi: Các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh

Quyết định 955/QĐ-SYT, ngày 10 tháng 11 năm 2020 10/11/2020

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs

Quyết định 758/QĐ-SYT ngày 4/11/2020 04/11/2020

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

Quyết định 757/QĐ-SYT ngày 4 tháng 11 năm 2020 04/11/2020

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt GPs

Quyết địn 719/QĐ-SYT ngày 20 tháng 10 năm 2020 21/10/2020

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược

Quyết định 625/QĐ-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2020 12/10/2020

Về việc kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020

Quyết định 655/QĐ-SYT ngày 24/9/2020 25/09/2020

Về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tại Trung tâm y tế huyện, thành phố, Trạm Y tế năm 2020

Quyết định 196/QĐ-KSBT, ngày 18 tháng 9 năm 2020 21/09/2020

Chỉ định nhà thầu cung ứng vật tư tiêu hao, hóa chất pha môi trường bảo quản mẫu phục vụ xét nghiệm Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2020.

Trang 1 trên tổng số 6 1 2 3 4 5 6
Xem theo ngày :
Giới thiệu
Tin Video
Video
Liên kết web