Tài liệu truyền thông
Quy trình rửa tay thường quy 25/08/2020

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch 20-30 giây mỗi lần để phòng chống bệnh do chủng mới của vi rút CORONA (Covid-19)

Liên kết web
.