Cải cách hành chính
Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh 17/11/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Ngoài bệnh mới nổi Covid-19, một số bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát cao như bạch hầu, tay chân miệng, sốt xuất huyết v.v… Do vậy, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài những hoạt động điều tra, giám sát, xử lý ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật còn đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Báo cáo số 632-BC-SYT ngày 17-11-2020 Về thực hiện để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 17/11/2020

Về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020

Báo cáo số 621-BC-SYT ngày 11-11-2020 kết quả xây dựng, ban hành và công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 11/11/2020

Kết quả kết quả xây dựng, ban hành và công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Báo cáo số 620-BC-SYT ngày 10-11-2020 BCcông tác CCHC-TTTT 10/11/2020

Tình hình thực hiện công tác CCHC; Thông tin tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020 và Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2016-2020

Báo cáo số 609-BC-SYT ngày 03-11-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 323-KH-UBND ngày 20-6-2017 03/11/2020

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chính trị tư tưởng

Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2020) 30/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020, với chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, ngành Tư pháp Đắk Nông nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, những kết quả nổi bật của Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông 30/10/2020

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Y tế tỉnh Đắk Nông. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, UBND tỉnh và sự hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC của Ngành.

Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Liên kết web
.