Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Ngày bắt đầu: 07/03/2024 Ngày hết hạn: 18/03/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 13/01/2024 Ngày hết hạn: 19/01/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 27/10/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 29/05/2023 Ngày hết hạn: 05/06/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày bắt đầu: 13/01/2023 Ngày hết hạn: 13/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 21/02/2023 Ngày hết hạn: 21/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Góp ý các Dự thảo của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đăk Nông
Ngày bắt đầu: 22/02/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo 3
Ngày bắt đầu: 10/01/2021 Ngày hết hạn: 13/01/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo 2
Ngày bắt đầu: 11/01/2021 Ngày hết hạn: 11/01/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo 1
Ngày bắt đầu: 11/01/2021 Ngày hết hạn: 12/01/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website