A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Song: Bảo đảm tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực y tế là một trong những tiêu chí có nhiều chỉ tiêu mới, cần tập trung thực hiện. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, sự chung sức của người dân, đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí Y tế  (Tiêu chí 15) của các xã trên địa bàn huyện Đăk Song đã đạt được những kết quả tích cực.

Khám chữa bệnh YHCT tại TYT xã Nam Bình

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, để đạt được tiêu chí y tế, xã cần đạt 04 chỉ tiêu gồm: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế (BHYT) đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử đạt từ 50% trở lên; xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 24% trở xuống. Để thực hiện đạt tiêu chí 15 về NTM, ngành Y tế thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế lồng ghép với nội dung thực hiện tiêu chí 15 về y tế thuộc chương trình quốc gia xây dựng NTM, đôn đốc các huyện chỉ đạo UBND các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, trong đó duy trì kết quả đạt được tiêu chí 15. Các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương, tập trung vào tiêu chí 15.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự chung sức của người dân, đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí Y tế trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện NTM trong năm 2023.

Hiện nay, 100% các Trạm y tế trên địa bàn huyện đều có bác sĩ. Đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ bản bảo đảm yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân địa phương. Song song đó, huyện tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; tập trung hỗ trợ, đào tạo cán bộ cho tuyến y tế cơ sở đủ năng lực quản lý, thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động dự phòng và khám, chữa bệnh; phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền để người dân tham gia BHYT. Đồng thời, tiếp tục vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng, củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Trong nhiều cuộc họp, UBND huyện Đăk Song và các ngành, địa phương trong huyện đã đưa ra các giải pháp phát triển người tham gia BHYT như: thành lập các nhóm tuyên truyền, vận động người dân tham gia, vận động xã hội hóa hỗ trợ mua BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn… Phối hợp với các ngành tích cực tham mưu UBND tỉnh tiếp tục phát triển BHYT toàn dân, đặc biệt BHYT cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, các đối tượng thu nhập thấp và các đối tượng yếu thế khác. Từng bước có kế hoạch mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh thanh toán BHYT cho y tế cơ sở. Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng, với mục tiêu chung là bao phủ dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng cho toàn dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, chính sách đưa công tác củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác y tế, dân số. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành y tế cơ sở, ứng dụng triển khai các phần mềm liên thông nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành thống nhất thông suốt từ huyện đến xã.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website