A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuy Đức phấn đấu 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030; giai đoạn 2021-2025, Huyện Tuy Đức có 01 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới là Đăk Buk So. Để đạt được nội dung này, cán bộ và nhân dân huyện Tuy Đức nói chung và xã Đăk Buk So nói riêng đang từng ngày nỗ lực, phấn đấu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.

Lãnh đạo Sở Y tế làm việc tại Trung Tâm y tế về việc hướng dẫn, giám sát thực hiện các chỉ tiêu về y tế xã.

Theo quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021- 2025, để đạt Chuẩn nông thôn mới về y tế phải thoả mãn các tiêu chí gồm:

- Xã đăng ký xây dựng nông thôn mới đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi thể thấp còi (chiều cao theo tuổi): đạt ≤ 26,5% (đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo) và đạt ≤ 24% (đối với các xã còn lại).

- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt ≥ 50%.

- Xã đăng ký nông thôn mới tổ chức mai táng, hoả táng phù hợp với quy định.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt ≥ 70%.

- 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Là đơn vị tham mưu cho UBND huyện những nội dung Chuẩn nông thôn mới  về y tế,  Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí về Y tế theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên địa bàn toàn huyện. Thời gian qua, Trung tâm Y tế đã thực hiện 02 lần chỉ đạo tuyến nhằm hướng dẫn và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định 1300, phấn đấu đến cuối năm 2023, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

 Hiện nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi thể thấp còi của Tuy Đức năm 2023 là 34%, dự kiến đến năm 2025 đạt ≤ 26,5% đối với các xã đặc biệt khó khăn theo quy định. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 99%. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử còn ở mức rất thấp. Để cải thiện tình trạng này, Trung tâm Y tế đã tham mưu, phối hợp với chính quyền, các hội, tổ chức đoàn thể địa phương nhằm tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tang ma, mai táng, hoả táng phù hợp với quy định.

Trung tâm Y tế cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và thẩm định tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Tỷ lệ này hiện đạt ≥ 75%, vượt 5% so với quy định. 

Thời gian qua, nhằm tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế  đã tham mưu UBDN huyện và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo tiêu chí 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về nội dung xây dựng nông thôn mới nói chung và các chỉ tiêu về y tế nói riêng, Trung tâm Y tế Tuy Đức nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp các cơ quan chuyên môn tuyến trên. Bên cạnh đó, các phụ trách chuyên môn từ tuyến huyện đến tuyến xã đã định hướng được các nội dung cần triển khai để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hoạt động, đơn vị cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: thời gian phê duyệt kế hoạch kéo dài, kinh phí phân bổ chậm nên thời gian thực hiện các hoạt động ngắn, gấp rút, dễ trùng lắp với các chương trình khác gây khó khăn trong việc bố trí nhân lực thực hiện. Ngoài ra, một số nội dung liên quan đến các tuần lễ phát động không thể thực hiện theo kế hoạch do đã qua ngày diễn ra sự kiện....


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website