A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉ lệ bao phủ BHYT đạt mức chỉ tiêu giao năm 2019

Tỉ lệ bao phủ BHYT đạt mức chỉ tiêu giao năm 2019 08/11/2019 Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Đây được xem là những chính sách trọng yếu của hệ thống an sinh xã hội, góp phần đảm bảo tình hình chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 12/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và Nghị quyết số 102-NQ/CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt 90% dân số tham gia BHYT, đến năm 2021 có khoảng 10,2% người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, phổ biến nội dung đến cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội và các thành phần kinh tế tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT  trong hệ thống an sinh xã hội.  Đồng thời, phổ biến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn đã có sự phối hợp chặt chẽ. BHXH tỉnh Đăk Nông đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan như: Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Liên đoàn lao động, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Cục thuế, Công an tỉnh… và các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các Hội nghị, các buổi tập huấn, đối thoại; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT; treo pano, băng rôn, áp phích,… nhằm truyền tải thông tin đến quần chúng nhân dân về các quy định của Đảng và Nhà nước, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời nêu gương những điển hình tiên tiến, phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm luật BHXH, BHYT, góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động và nhân dân.

Tính đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh có 546.415 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, số người tham gia BHXH 34.336 người, chiếm 9,01% người trong độ tuổi lao động, thiếu 0,34% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra (9,35%); số người tham gia BHXH bắt buộc là 31.584 người, chiếm 8,3% số người trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.752 người, chiếm 0,72%, vượt 0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra (0,6%). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 25.002 người, chiếm 6,6%.

Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 543.663 người, tăng 3,1% so với năm 2018. Đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 87,4%, vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao năm 2019 theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg (87,3%). Trong đó, số người tham gia BHYT thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng chiếm 5,8% so với tổng số người tham gia BHYT; số người tham gia BHYT do nhóm quỹ BHXH đóng chiếm 1%; số người tham gia BHYT do nhóm ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng chiếm 67,2%; số học sinh tham gia BHYT tại trường học chiếm 10,9% và số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 81.892 người, chiếm 15,1% so với tổng số đối tượng tham gia BHYT. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 03 địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT bao gồm: huyện Đăk G’long đạt 100% chỉ tiêu đề ra;  huyện Cư Jút vượt 4,9% chỉ tiêu đề ra và huyện Krông Nô vượt 5% chỉ tiêu đề ra. Địa phương có kết quả thực hiện chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT thấp nhất là thị xã Gia Nghĩa, thiếu 9,3%  so với kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mặc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, vai trò, quyền lợi và trách nhệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

 


Nguồn:syt.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website