Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi “S-Health”
Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi S-Health được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) xây dựng nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi để họ và ...
Hội nghị triền khai Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 01/08, Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị Phổ biến kiến thức Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KKHGĐ) cho vị thành niên, thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tham dự Hội ...
Trung tâm Y tế huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị Phổ biến kiến thức về Dân số-kế hoạch hóa gia đình với đối tượng khó tiếp cận
Ngày 30-31/7/2019, Trung tâm Y tế huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) với đối tượng khó tiếp cận ở các vùng sâu, vùng xa thuộc xã Thuận Hà và xã Trường Xuân. Tham dự Hội nghị có dại diện ...
Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại Đăk Glong gặp nhiều khó khăn
Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” được triển khai với mục tiêu từng bước nâng cao nhận thức của người dân về xã hội hóa các phương tiện ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website