Quyết định 1027/QĐ-SYT ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP
Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, cụ thể như sau:- Tên cơ sở: Quầy thuốc Tâm Đức- Người phụ trách chuyên môn về dược: DSTH Nguyễn Thị Mai.- ...
Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP
Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, cụ thể như sau:- Tên cơ sở: Nhà thuốc An Khang- Người phụ trách chuyên môn về dược: DSĐH Vũ Hoàng Hùng ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website