Bộ Y tế tham mưu, trình chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
Ngày 04/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, từng bước hoàn thiện ...
Đăk Nông bảo tồn và duy trì phát triển cây dược liệu
Ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tỉnh Đăk Nông được đánh giá là 1 trong những tỉnh có tiềm năng, thế mạnh về ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website