1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

4. Trung tâm Giám định Y khoa

5. Trung tâm Giám định Pháp Y

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh

7. Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa

8. Trung tâm Y tế huyện Đăk R'Lấp

9. Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức

10. Trung tâm Y tế huyện Đăk G'long

11. Trung tâm Y tế huyện Đăk Song

12. Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil

13. Trung tâm Y tế huyện Cư Jut

14. Trung tâm Y tế huyện Krông Nô