Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị Covid-19
Ngày 25/11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị COVID-19 kết nối với hơn 700 điểm cầu trên nước. Hội nghị đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 và triển khai các giải pháp mới trong ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website