Sở Y tế thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của công chức, viên chức
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian qua, Sở Y tế đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối nghiêm các quy ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website