Công bố danh sách cơ sở được cấp phép hoạt động và cá nhân được cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông từ tháng 07/2020 đến tháng 05/2021
Công bố danh sách cơ sở được cấp phép hoạt động và cá nhân được cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông từ tháng 07/2020 đến tháng 05/2021 10/05/2021
Quyết định 226/QĐ-KSBT ngày 14 tháng 12 năm 2020
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua hộp an toàn phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu giai đoạn II tại 27 xã tỉnh Đăk Nông năm 2020”
Quyết định 655/QĐ-SYT ngày 24/9/2020
Quyết định 655/QĐ-SYT ngày 24/9/2020 25/09/2020 Về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tại Trung tâm y tế huyện, thành phố, Trạm Y tế năm 2020
Quyết định 643/QD-SYT, ngày 16 tháng 9 năm 2020
Quyết định 643/QD-SYT, ngày 16 tháng 9 năm 2020 18/09/2020 Thanh tra việc thực hiện các quy định về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô
Quyết định 136/QĐ-KSBT
Về việc Phê duyệt bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh gói thầu "In ấn tờ rơi, biểu đồ tăng trưởng và sổ theo dõi, ghi chép cộng tác viên dinh dưỡng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông năm 2019"

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website