A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

76% cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm

Nhằm đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 đồng thời ổn định sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm sau thời gian nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã tập trung vào các nội dung bảo đảm ATTP được quy định tại các văn bản liên quan đến công tác quản lý ATTP như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; Về quảng cáo thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật an toàn thực phẩm và Thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

Tổng số cơ sở được kiểm tra là 25 cơ sở trong đó: 19/25 cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP, đảm bảo các điều kiện trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (chiếm 76,0%), 06/25 cơ sở vi phạm điều kiện về ATTP (chiếm 24,0%) trong đó: 06/25 số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở chiếm 24,0%).

Các lỗi vi phạm chủ yếu phát hiện trong quá trình kiểm tra như điều kiện vệ sinh nơi chế biến thực phẩm không đảm bảo, cơ sở vật chất không đảm bảo theo quy định.

Trong thời gian kiểm tra Đoàn cũng đã tuyên truyền các cơ sở thực phẩm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong kinh doanh thực phẩm ; hướng dẫn cơ sở thực hiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện.


Tác giả: Duy Quyến

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website