Quyết định 579/QĐ-SYT về việc Kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Quyết định 579/QĐ-SYT về việc Kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đăk NôngXem nội dung đầy đủ ...
Thông báo V/v niêm yết mã QR - Code và nội dung hướng dẫn tham gia dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
Sở Y tế tỉnh Đắk Nông niêm yết nội dung hướng dẫn việc tra cứu, tham gia thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Nông (https://dichvucong.daknong.gov.vn) bằng mã ...
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025
ĐỀ CƯƠNGDỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 1. Tên nghị quyết: Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025.2. Căn cứ pháp lýCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung ...
THÔNG BÁOCấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế(Thời điểm: Kể từ ngày09/9/2022cho đến khi có thông báo mới)
THÔNG BÁOCấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế(Thời điểm: Kể từ ngày09/9/2022cho đến khi có thông báo mới)
Quyết định 470/QĐ-SYT ngày11 tháng 8 năm 2022 về việc Kiểm tra xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2022
Quyết định 470/QĐ-SYT ngày11 tháng 8 năm 2022 về việc Kiểm tra xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2022.Xem nội dung đầy đủ tại file đính kèm.

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website