Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Nhận được Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 24/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 và những ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website