Sở Y tế triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 9/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024 và Công văn số 804/SNN-KL ngày 16/4/2024 của Sở ...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế
Ngày 09/4/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1798/BYT-MT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng ...
Sơ kết công tác y tế quý I
Sáng ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 3 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành, lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh ...
Định hướng tuyên truyền tuần 16 - 2024
Ngày 05/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 491/ STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền gửi các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung trọng tâm ...
Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên
Ngày 03/4/2024, Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên giai đoạn từ 2024 đến năm 2025 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ ký kết có sự tham dự của giám đốc Sở ...
Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2024
Ngày 27/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2001-CV/BTGTU gửi các Sở, ban, ngành, Ban biên tập các cổng, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4. Trong đó, Công ...
Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2024
Ngày 27/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2001-CV/BTGTU gửi các Sở, ban, ngành, Ban biên tập các cổng, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4. Trong đó, Công ...
Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024 và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Cho đến nay, hơn 65 năm qua Tết trồng cây vẫn ...
Triển khai thực hiện công tác Dân vận và Dân vận khéo năm 2024
Nhằm tập trung triển khai thực hiện tốt công tác dân vận năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SYT về triển khai thực hiện công tác Dân vận và Dân vận ...
Triển khai Kế hoạch vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BCĐ ngày 7/3/2024 của Ban chỉ đạo vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ về việc Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website