Ngành y tế tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Ở từng cơ sở y tế, công tác chuyển đổi số đã được ứng dụng phù hợp với thực tiễn từng bước đáp ứng tốt ...
Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024
Ngày 10/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tại Hà ...
Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Sở Y tế
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa ...
Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Nhận được Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 24/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 và những ...
Thông tin, tuyên truyền tăng cường sử dụng dich vụ công trực tuyến
Nhận được Công văn số 1742/STTTT-TTBCXB ngày 10/11/2023 về việc thông tin, tuyên truyền tăng cường sử dụng dich vụ công trực tuyến. Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 1. Tăng cường nội dung tuyên truyền ...
Ngành Y tế nỗ lực xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân
Với mục tiêu “Mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử”, từ năm 2018 đến nay, ngành Y tế tỉnh Đăk Nông đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Từ đó tạo nên công cụ hữu ích trong chăm sóc sức ...
Hơn 1.000 chữ ký số được trang bị trong toàn Ngành
Tính đến tháng 5/2023, Sở Y tế đã trang bị 1.240 chữ ký số cho các tập thể, cá nhân ngành Y tế. Đây là một trong những bộ phận hoạt động nằm trong lộ trình thực hiện mục tiêu chuyển đổi số ngành Y tế.
Nhiệm vụ và giải pháp triển khai ứng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh thông tin Ngành Y tế năm 2023
Đối với ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan nhà nướcTiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn Ngành các Hệ thống thông tin, ứng dựng, phần mềm dùng chung của tỉnh, của trung ương trong công tác quản lý, điều hành, công tác ...
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cải ...
Liên thông dữ liệu cấp giấy chứng sinh
Thực hiện các Thông tư, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc cấp và sử dụng Giấy chứng sinh và các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ Đề án 06 của Chính phủ. Vừa qua, tại Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn liên thông dữ ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website