A. CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Xuân Lâm

Số điện thoại: 0913.448.078

- Phó chi cục trưởng: Nguyễn Văn Vinh

Số điện thoại: 0914.130.026

- Phó chi cục trưởng: Lê Quang Nhi

Số điện thoại: 0907.707.428

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Chi cục trưởng: Trần Thanh Bình

Số điện thoại: 0913421247

- Phó chi cục trưởng: Tăng Hải Hùng

Số điện thoại: 0918054325

- Phó chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Số điện thoại: 0912310047

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Giám đốc: Đặng Thành

Số điện thoại: 0913436748

- Phó Giám đốc: ÊBan Thanh Sơn

Số điện thoại: 0905.505.179

- Phó Giám đốc: Trần Vinh

Số điện thoại: 0909764402

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

4. Trung tâm Giám định Y khoa

Giám đốc: Lê Đình Thu

Số điện thoại: 0914307579

Phó Giám đốc: HSuen Hđơk

Số điện thoại: 0935346495

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

5. Trung tâm Giám định Pháp Y

Giám đốc: Nguyễn Đức Hảo

Số điện thoại: 0934939456

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh

- Phó Giám đốc sở phụ trách: Hà Văn Hùng

Số điện thoại: 0979.010.999

- Phó Giám đốc: Trần Duy Dũng

Số điện thoại: 0913067061

- Phó Giám đốc: H'Vinh Niê

Số điện thoại: 0918559867

- Phó Giám đốc: Bùi Chí Trung

Số điện thoại: 0905083636

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

B. CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN

1. Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa 

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

2. Trung tâm Y tế huyện Đăk R'Lấp 

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

3. Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức

 - Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

4. Trung tâm Y tế huyện Đăk G'long 

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

5. Trung tâm Y tế huyện Đăk Song 

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

6. Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil 

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

7. Trung tâm Y tế huyện Cư Jut 

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

 

8. Trung tâm Y tế huyện Krông Nô

 - Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn