Kịp thời cung ứng trở lại các vắc xin cho tiêm chủng mở rộng
Thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã hoàn thành đặt hàng 10/10 loại vắc xin sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ các nhà sản xuất trong nước để nhanh chóng tiến hành phân bổ, chuyển đến các ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website