A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Kế hoạch số 99/KH –UBND về việc Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, từ ngày 01 – 31/3/2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung liên quan đến chính sách pháp luật bảo vệ quyền quyền  lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; tuyên truyền các văn bản liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...; tuyên truyền mục đích ý nghĩa ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) và các hoạt động liên quan đến chủ đề “Thông tin minh bạch – tiêu dùng an toàn”; tuyên truyền các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như: hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác; các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên dương các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động, mô hình thực hiện tốt và hiệu quả, các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng.

Đây là một trong những nội dung hướng đến kỷ niệm ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam – 15/3. Đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi, động viên, khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng hướng đến các hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, góp phần tạo môi trường tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh lành mạnh, ổn định, tạo điều kiện phát triển bền vững cho nền kinh tế - xã hội./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website