A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả Kiểm tra ATTP tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 2023

Vừa qua, Đoàn kiểm tra ATTP của chi Cục ATVSTP tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chi cục phó làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP Cụ thể 11 Trạm Y tế xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 bao gồm: xã Nam Dong, xã Tâm Thắng, xã Đức Minh, xã Thuận An, xã Nhân Cơ, xã Long Sơn, xã Đắk Gằn, xã Đăk NdRung, xã Đắk Mol, xã Nâm Nđia, xã Nam Xuân. Và 09 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; bếp ăn tập thể...

Kiểm tra ATVSTP tại bếp ăn các trường mầm non trên địa bàn tỉnh

Đoàn làm việc đã kiểm tra các trạm y tế các nội dung như: Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát ATTP, công tác xử lý, điểu tra, thống kê và báo cáo ngộ độc thực phẩm, công tác báo cáo. Qua kiểm tra đoàn làm việc nhận xét, về ưu điểm: Các trạm y tế đã tham mưu cho UBND xã/phường/thị trấn kịp thời triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý, cụ thể như: Công tác thông tin truyền thông, công tác thống kê quản lý cơ sở thực phẩm; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về ATTP… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở thực phẩm trọng việc chấp hành các quy định của pháp luật trong đảm bảo ATTP, hạn chế được các nguy cơ tiềm ẩn về ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tồn tại trong quá trình triển khai các hoạt động về ATTP như: Kinh phí chưa được các cấp chính quyền, cơ quan liên quan quan tâm, hỗ trợ. Hồ sơ chứng minh về công tác ATTP tại Trạm y tế chưa rõ ràng, đầy đủ nội dung cần thiết. Viên chức làm Chương trình ATTP phải kiêm nhiệm thêm nhiều chương trình, hoạt động khác dẫn đến các công tác tham mưu , văn bản  về bảo đảm ATTP chưa kịp thời. Một số trạm y tế trên địa bàn huyện Đắk Mil chưa thành lập đội điều tra về ngộ độc thực phẩm, các biểu mẫu, dụng cụ chưa đầy đủ.

Về Kiểm tra thực tế tại 09 cơ sở thực phẩm với các nội dung sau: Kiểm tra hồ sơ hành chính; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy xác nhận kiến thức ATTP của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm…Kiểm tra việc chấp hành về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp chế biến thực phẩm; quy trình chế biến; thực hành vệ sinh ATTP của nhân viên; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm và nguyên liệu chế biến, kiểm thực 03 bước, lưu mẫu, các quy định khác có liên quan. Kết quả: 09/09 cơ sở thực phẩm chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chi Cục Phó Chi Cục ATVSTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của mỗi địa phương trong công tác bảo đảm VSATTP. Đồng thời nhấn mạnh, VSATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế các địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng  tiêu chí về ATTP.


Tác giả: Quốc Khánh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website