A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐ) về an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh Đăk Nông được kiện toàn theo Quyết định số 1767/ QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, BCĐ có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác ATTP và PCTHTL.

Trong năm 2023, BCĐ đã triển khai đồng bộ, thường xuyên các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp liên ngành giữa các Sở, Ban, ngành, các địa phương đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý ATTP.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, BCĐ có các nội dung hoạt động chính gồm: công tác quản lý chỉ đạo và ban hành văn bản; công tác phối hợp liên ngành; công tác thông tin giáo dục truyền thông, tập huấn, hoạt động kiểm tra, giám sát; công tác quản lý cơ sở thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hoạt động quản lý công bố sản phẩm thực phẩm; công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; công tác kiểm nghiệm đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; công tác xây dựng mô hình kiểm soát ATTP và công tác PCTHTL. 

Bên cạnh hoạt động hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, BCĐ đã chú trọng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát về ATTP theo phân cấp quản lý nhằm ngăn chặn, hạn chế nguy cơ mất ATTP. Ngoài các đợt cao điểm về ATTP như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu BCĐ đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, giám sát chuyên đề, định kỳ, đột xuất.

Theo tổng hợp của BCĐ, trong năm 2023 Ngành Y tế đã thành lập 305 đoàn kiểm tra, giám sát ATTP. Kết quả: kiểm tra được 3.881 lượt cơ sở, trong đó số cơ sở đảm bảo điều kiện ATTP là 3.059 lượt (chiếm 79,0%), số lượt cơ sở vi phạm 822 (chiếm 21.0%). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, xử lý hành chính 52 cơ sở, với số tiền 134.900.000 đồng; nhắc nhở, yêu cầu khắc phục hạn chế đối với 770 lượt cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tỉnh Đăk Nông theo nội dung Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thẩm định xếp loại đối với 174 cơ sở, gồm: 04 cơ sở xếp loại A (chiếm 2,3%), 170 cơ sở xếp loại B (chiếm 97,7%). Đồng thời tổ chức kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đối với 43 cơ sở.

Sở Công Thương thực hiện kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương. Đồng thời phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì, thực hiện kiểm tra tại 24 cơ sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm bún, phở…trên địa bàn. Ghi nhận 12 cơ sở vi phạm; xử lý hành chính đối với  02 cơ sở với tổng số tiền xử phạt: 4.000.000 đồng.

Ngành Công an đã phát hiện và xử lý 09 vụ, 09 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTP với tổng số tiền xử phạt 71.000.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 303 vụ việc; ghi nhận 273 vụ việc vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính là 449.500.000đ; buộc tiêu hủy hàng hoá không đảm bảo chất lượng với tổng giá trị 17.100.000đ.

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, BCĐ đánh giá tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn còn xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Việc bảo quản, chế biến thực phẩm, tuân thủ các quy định của pháp luật về VSATTP tại một số cơ sở còn nhiều hạn chế. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng trên môi trường mạng còn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý. Công tác kiểm tra chất lượng ATTP, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ, hội chợ còn gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2024, BCĐ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới, Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 16/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản Quy phạm Pháp luật về bảo đảm ATTP và Luật PCTHTL đến cộng đồng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đột xuất về ATTP và công tác PCTHTL trong phạm vi quản lý. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả, sức mạnh của công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện ATTP và PCTHTL trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website