A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

“Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới - Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái

Bất bình đẳng giới hiện nay đang có chiều hướng ngày càng gia tăng trong xã hội, nguyên nhân chính của vấn đề này vẫn là quan niệm trọng nam khinh nữ, đánh giá thấp vai trò của phụ nữ và trẻ em gái. Vì vậy, để thay đổi được quan niệm này cần phải có nhiều giải pháp nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội chúng ta.

Ảnh minh hoạ

Nhân ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023 Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã đưa ra chủ đề: Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới. Chúng ta nhằm tiếp tục thực hiện những công việc, những nỗ lực không ngừng đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Hưởng ứng triển khai các hoạt động nhân Ngày dân số Thế giới 11/7, nhằm nâng cao thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi tầng lớp Nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các hoạt động nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện bình đẳng giới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội; các nội dung về tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên. Hiện nay, các hoạt động truyền thông đã được Chi cục và chuyên trách Dân số tuyến huyện triển khai như: Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh xây 01 dựng chuyên mục về Dân số và Phát triển, cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển 6 tháng đầu năm 2023 cũng như chủ đề và thông điệp nhân ngày Dân số Thế giới 11/7 cho Báo Đắk Nông, Website ngành Y tế; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã; tổ chức truyền thông lưu động, nói chuyện chuyên đề ở cơ sở, treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường chính của thành phố Gia Nghĩa và tại các huyện.

Công tác DS-KHHGĐ tại tỉnh trong những năm qua luôn nhận được  sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, chính sách DS-KHHGĐ tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt kết quả đáng ghi nhận. Qui mô dân số ổn định, cơ cấu dân số, chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, các chỉ tiêu về công tác dân số hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác Dân số đang đối mặt với những khó khăn như tỉnh Đắk Nông là vùng có mức sinh cao (số con trung bình/phụ nữ hiện nay là 2,50 con/phụ nữ), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất cao, tỷ số giới tính khi sinh 108 bé trai/100 bé gái. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này vẫn là do chưa thay đổi nhận thức của người dân về giới, bình đẳng giới, dẫn đến lựa chọn giới tính thai nhi. Các đề án, chương trình về vấn đề này hiện nay  còn hạn chế kinh phí để triển khai thực hiện.

Nhằm phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác dân số được giao trong năm 2023, việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò, vị trí của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội là cần thiết. Thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tập trung vào nhóm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

- Tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện để triển khai các nội dung về công tác dân số, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, trong đó đẩy mạnh truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Phối hợp tham mưu thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng, xã hội góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Đẩy mạnh giáo dục khoa học giới trong hệ thống nhà trường (đặc biệt là các trường THPT), giúp cho thanh thiếu niên nhận thức được những vần đề giới và bình đẳng giới một cách cơ bản và có hệ thống. Giúp các em ý thức được trách nhiệm trong xây dựng gia đình sau này.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ chuyên trách Dân số, cộng tác viên dân số ở cơ sở

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cơ sở y tế vi phạm về cung cấp thông tin, giới tính hoặc lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn.

Một tín hiệu đáng mừng của năm 2023 là tại kỳ họp thứ 6 khóa IV ngày 5-6/7/2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Hy vọng đây sẽ là đòn bẩy kịp thời đưa công tác Dân số đạt được những thành quả tích cực trong thời gian tới.


Tác giả: Phan Mai

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website