A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc. Sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của mọi công dân và mỗi gia đình. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông luôn phấn đấu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt, giúp trẻ em phát triển toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Để tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, người đứng đầu trong việc quán triệt, phổ biến và triển khai các nhiệm vụ Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sát với thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương để thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt, hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website