A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác bình đẳng giới trong Ngành Y tế

Ngày 04/4/2023, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã có Công văn số 776/SYT-TCCB về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023 trong ngành Y tế.

 

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo các khoa, phòng chức năng, công đoàn cơ sở phối hợp triển khai công tác bình đẳng giới. Cụ thể gồm các nội dung sau:

+ Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới và các chương trình, kế hoạch có liên quan;

+ Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương;

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới như tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới. Phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới Việt Nam. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị;

+ Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới như đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới./.


Tác giả: Nhật Nguyên

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website