A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁOCấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế(Thời điểm: Kể từ ngày09/9/2022cho đến khi có thông báo mới)

THÔNG BÁOCấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế(Thời điểm: Kể từ ngày09/9/2022cho đến khi có thông báo mới)


document__6__3d1e4.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website