Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO MỜI THẦU - Gói thầu số 1: Mua thuốc Generic Nhóm 1 năm 2022-2023
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website