Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng
Số hiệu 150/BC-TTYT Cơ quan ban hành --
Phạm vi kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Khánh Tùng
File đính kèm Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng
Nơi nhận Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn.
Mô tả

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website