Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng
Số hiệu 150/BC-TTYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Khánh Tùng
File đính kèm Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng
Nơi nhận Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn.
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website