Tiêu đề văn bản Mời báo giá chi phí tư vấn lập dự toán và cấu hình thiết bị y tế thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.
Số hiệu 212/SYT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Mời báo giá chi phí tư vấn lập dự toán và cấu hình thiết bị y tế thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông. Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Trần Quang Hào
File đính kèm Tải xuống
Nơi nhận Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn.
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website