Tiêu đề văn bản Mời các đơn vị tư vấn gửi hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla.
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Thẩm định giá Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla. Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Võ Thị Ái Liễu
File đính kèm Tải xuống
Nơi nhận Kính gửi: Các đơn vị tư vấn Thẩm định giá.
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website