Tiêu đề văn bản V/v mời các nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp
Số hiệu 869/SYT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi V/v mời các nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Trần Quang Hào
File đính kèm ---
Nơi nhận Các nhà thầu tư vấn.
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website