Tiêu đề văn bản V/v mời các nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp
Số hiệu 869/SYT-KHTC Cơ quan ban hành --
Phạm vi V/v mời các nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án: Nhà đa khoa kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Trần Quang Hào
File đính kèm
Nơi nhận Các nhà thầu tư vấn.
Mô tả

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website