A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp đánh giá tình hình thực hiện bộ tiêu chí chuyển đổi số ngành y tế năm 2023

Quang cảnh cuộc họp

Để chuẩn bị cho việc đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số Ngành Y tế năm 2023 theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông. Chiều ngày 28/11, tại hội trường Sở Y tế tỉnh Đăk Nông, Sở Y tế tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số Ngành Y tế năm 2023. Tham gia cuộc họp có Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông, Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 09/QĐ-BCĐ ngày 8/6/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông, Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin, Cải cách hành chính thuộc Văn phòng Sở, Viên chức phụ trách, quản lý Trang thông tin điện tử Ngành Y tế. Ths BS Võ Thị Ái Liễu - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ngành Y tế - Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung và giao các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở:  Khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung được giao để phục vụ chấm điểm, đánh giá bộ tiêu chí Chuyển đổi số đảm bảo đạt hiệu quả, đạt điểm số với mục tiêu đề ra theo Công văn số 2487/SYT-VP ngày 10/10/2022 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông và các văn bản liên quan (hoàn thành trước ngày 10/12/2023);  Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực chuyên môn của phòng, đơn vị. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh. Rà soát các trang thiết bị tại đơn vị, đề xuất sửa chữa, thay thế các thiết bị đã xuống cấp, mua sắm các trang thiết bị nhằm phục vụ công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo quy định. Rà soát, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử đơn vị các tin bài hoạt động đủ, đúng theo đúng quy định. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm đăng tải lên Trang Thông tin điện tử Ngành Y tế. Thực hiện thường xuyên việc sử dụng mail công vụ (https://mail.daknong.gov.vn/) để trao đổi, xử lý văn bản.

Văn phòng Sở: Theo dõi, đôn đốc viêc thực hiện các nội dung tại Công văm số 2487/SYT-VP ngày 10/10/2022 và Thông báo này, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai thực hiện. Rà soát các trang thiết bị tại cơ quan, đề xuất sửa chữa, thay thế các thiết bị đã xuống cấp, mua sắm các trang thiết bị nhằm phục vụ công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo quy định. Làm đầu mối tổng hợp và thực hiện đánh giá kết quả thực thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số trên hệ thống theo quy định./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website