A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phục vụ kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

Sáng ngày 14/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính và đoàn kiểm tra của sở Nội vụ làm việc tại Sở Y tế về các nội dung: công tác cải cách hành chính, công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; công tác sử dụng biên chế tại sở Y tế.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của sở Y tế, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 10/9/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 581 hồ sơ TTHC (trích xuất dữ liệu từ Hệ thống Dịch vụ công của tỉnh), bao gồm: tồn kỳ trước: 56 hồ sơ; tiếp nhận trong kỳ: 525 hồ sơ.

Trong đó:

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 484 hồ sơ (Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 481 hồ sơ, quá hạn: 3 hồ sơ thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình Y tế, Lĩnh vực Y tế dự phòng, và lĩnh vực Khám, chữa bệnh);

+ Số hồ sơ chưa giải quyết: 54 hồ sơ (Số hồ sơ trong hạn chưa giải quyết: 53 hồ sơ, quá hạn: 01 hồ sơ lĩnh vực An toàn thực phẩm);

+ Hồ sơ đang tạm dừng: 7 hồ sơ;

+ Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết: 36 hồ sơ; 

+ Hồ sơ đã hủy: 0 hồ sơ;

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn là: 99,4 %, tỷ lệ giải quyết quá hạn là: 0,6 %.

Về công tác tuyển dụng, căn cứ số biên chế được UBND tỉnh giao cho ngành y tế năm 2022 là 2.098 biên chế và số biên chế còn lại chưa được tuyển dụng năm 2022, Sở Y tế thực hiện tuyển dụng 237 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp. Từ 01/01/2023 đến 29/5/2023, Sở Y tế chưa thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2023 mà tiếp tục hoàn thiện các bước theo quy trình để thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức của năm 2022.

Công tác cải cách TTHC được quan tâm, tập trung chỉ đạo và từng bước gắn với công tác chuyển đổi số; các TTHC thường xuyên được kiểm tra, rà soát, công bố, chuẩn hóa và niêm yết công khai kịp thời; dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ Bưu chính công ích ngày được mở rộng./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website